× #message#
×

Upozorenje

Uvjeti pružanja usluga za Trgovce

1. UVODNA ODREDBA

1.1 Ovi Uvjeti pružanja usluga (“UPU”) čine nedjeljivi dio UGOVORA ZA RAZMJENU KRIPTOVALUTA (“Ugovor”) koji se izvršava između FIME Plus (“Mjenjačnica”) i Klijenta.

2. PROCES RAZMJENE KRIPTOVALUTA

2.1 Proces razmjene kriptovaluta, kako je ovdje određen, odnosi se samo na kriptovalute koje podliježu Ugovoru.
2.2 Klijent ovlašćuje Mjenjačnicu da automatski prenosi kriptovalute primljene putem softvera iz novčanika Klijenta Mjenjačnici u bilo koje vrijeme tijekom obračunskog razdoblja.
2.3 Nakon primitka kriptovaluta Klijenta, Mjenjačnica će izvršiti razmjenu i obraditi namiru prebacivanjem odgovarajućeg iznosa kuna na račun Klijenta kako je određeno Ugovorom.
2.4 Minimalna količina kriptovaluta koju je Klijent prikupio za razmjenu mora biti u protuvrijednosti od 350,00 HRK.

3. OBRAČUNSKO RAZDOBLJE I NAMIRA

3.1 Redovno obračunsko razdoblje je određeno na tjednoj/mjesečnoj bazi. 
3.2 Obračun se ne radi, a namira se ne obrađuje sve dok vrijednost ukupnih kriptovaluta na novčanicima Klijenta ne prelazi 350,00 HRK. Namira se obrađuje najkasnije dva (2) radna dana nakon slanja obračuna.
3.3 Ako ukupna vrijednost kriptovaluta na novčanicima Klijenta prelazi iznos od 7.500,00 HRK prije kraja tekućeg obračunskog razdoblja, namira se obrađuje u roku od dva (2) radna dana od trenutka kada potraživanje trgovca prema FIMI Plus prijeđe vrijednost od 7.500,00 HRK.

4. DOPUNE I IZMJENE

4.1 Mjenjačnica zadržava pravo izmjene bilo koje ili svih odredbi UPU-a u bilo kojem trenutku, uz obavijest najavljenu 10 dana ranije na e-mail adresu Klijenta. 
4.2 Daljnjim korištenjem usluga Mjenjačnice prema ovom Ugovoru, Klijent se slaže s izmjenama UPU-a.

Ovi uvjeti se primjenjuju od 08. ožujka 2019. godine


×